SintLucas 75 jaar

In november 2023 bestaat de creatieve vakschool SintLucas 75 jaar, een mijlpaal die BNS Crisp niet ongemerkt voorbij wil laten gaan. Voor alle relaties en oud studenten van SintLucas is er een speciaal event op 1 en 2 juni 2023.

PERSBERICHT van SintLucas
De week van 31 mei tot en met 3 juni is de aftrap van een jubileumjaar waarin we het 75-jarig bestaan vieren met activiteiten voor verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij SintLucas. Deze feestweek vindt plaats bij SintLucas in Boxtel. In oktober tijdens de Dutch Design Week wordt er bij SintLucas Eindhoven aandacht besteed aan het jubileum.

75 jaar geschiedenis

In 1948 start in Boxtel een winteropleiding voor zonen van katholieke schildersbedrijven uit heel Nederland, de Stichting Roomskatholieke Schildersschool St. Lucas. De school, met in de beginjaren een directeur en drie docenten, ontwikkelt zich via reclameschilderen en etaleren naar een creatieve mbo-vakschool. Ondertussen is in 1964 in Eindhoven gestart met een lagere technische school voor druktechnieken. Hier komt in 1972 een middelbare technische school bij. In 1994 wordt dit het Grafisch Lyceum en in 2004 verandert de naam naar De Eindhovense School. Druktechnieken zijn dan nog maar een klein onderdeel van het programma, creatief-technische opleidingen nemen steeds meer de overhand. In 2009 bundelen SintLucas en De Eindhovense School (bestuurlijk) hun krachten, vanaf 2012 is het een organisatie met de naam SintLucas.

Inmiddels hebben zo’n 26.000 studenten een opleiding bij SintLucas afgerond en verspreid over het land (en buitenland) hun plek in de creatieve sector, of daarbuiten, gevonden.

Beeld : SintLucas

Betekenisvolle creativiteit
Met opleidingen op het gebied van moderne ambachten tot creatief-technologische vakgebieden staat SintLucas in 2023 voor betekenisvolle creativiteit. We begeleiden jongeren naar een mooie toekomst waarin zij hun creatieve talenten en vaardigheden inzetten om bij te dragen aan de complexe uitdagingen in onze samenleving. In het onderwijs vormen persoonlijk leren, het creatieve vakmanschap en omgevingsbewustzijn de pijlers om in de veranderende wereld van betekenis te blijven. In het kader van leven lang ontwikkelen kunnen alumni en andere professionals vanaf dit schooljaar trainingen en andere scholingsactiviteiten volgen via SintLucas Next. 

We zijn trots op onze geschiedenis en kijken veelbelovend naar de toekomst. In samenwerking met onze partners en door nieuwe ontwikkelingen en technologische innovaties te omarmen blijven we kansen creëren. SintLucas 75 jaar Creating opportunities!

Aula SintLucas Boxtel

Programma jubileumweek 

31 mei 2023 
Gepensioneerden
De viering van het jubileum start op woensdagmiddag 31 mei met een bijeenkomst voor de gepensioneerde medewerkers, zij die hebben gebouwd aan 75 jaar SintLucas. 

1 juni 2023
Relatie-event
Op donderdag 1 juni zijn onze duurzame relaties welkom; ondernemers, beleidsmakers, inspiratoren, onderwijspartners en leveranciers worden door schrijver en impactontwerper Jetske van Oosten meegenomen in een lezing over de kracht van creatieve makers voor de samenleving. 

Vrijdag 2 juni
Reünie alumni
’s Avonds is het moment dat onze alumni herinneringen kunnen ophalen met medestudenten en docenten over hun tijd op SintLucas (of het Grafisch Lyceum of De Eindhovense school). 

Tijdens de evenementen is er gelegenheid om de expositie 75 jaar SintLucas in beeld te bezoeken. 

Dit is niet alles

Bekijk meer evenementen

Ken je klassiekers

Tien (moderne) iconen die hun stempel hebben gedrukt op de internationale designwereld. Hun ontwerpen worden nog steeds gemaakt en zijn een inspiratiebron voor de makers van hedendaagse creaties.