Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens
BNS Crisp Beroepsvereniging Nederlandse Stylisten Arnhemse Bovenweg 100
3708 AG Zeist

www.bnscrisp.nl
info@bnscrisp.nl

KvKnr.: 30276998

1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.bnscrisp.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden uitgelegd welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.bnscrisp.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door BNS Crisp gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij BNS Crisp willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

3. Google Analytics
Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Social mediakanalen
BNS Crisp maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: FacebookTwitterLinkedIn en Pinterest. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt BNS Crisp gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen
BNS Crisp verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

6. Verzamelde informatie
We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.
Je account
Bij BNS Crisp kun je een account aanmaken. Hierin worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres(sen), e-mailadres, website, social mediakanalen, betaalgegevens en je portfolio.
Betalen
Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een onlinebetaalservice. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrowser, je apparaat type en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zien wij overigens niet.
Nieuwsbrief
Je krijgt van BNS Crisp alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Mailchimp gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.
Boekhouding
Voor onze vereniging moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn verstuurd aan jou. Hierdoor zijn jouw NAW- gegevens en bankgegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.
Foto’s voor portfolio of Social media
Wanneer jij daar toestemming voor gegeven hebt, bewaart BNS Crisp foto’s waarop jij duidelijk zichtbaar bent. Deze worden gebruikt voor haar (online) portfolio of voor Social media. Op deze manier kan BNS Crisp jouw werk laten zien aan anderen. Deze foto’s worden alleen bewaard wanneer jij daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven.

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet BNS Crisp een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

  • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (lidmaatschap) die met jou is aangegaan.
  • De gegevens bedrijfsnaam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
  • Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.
  • Voor het toesturen van direct-marketing naar potentiële leden en bedrijven hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou.
  • Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens kan BNS Crisp haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wilt verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst of lidmaatschap tot stand komen. Je bent niet verplicht om een account aan te maken of je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

8. Delen met anderen
BNS Crisp verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht of indien je hiervoor toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit BNS Crisp een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. BNS Crisp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Hoe lang we gegevens bewaren
BNS Crisp bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

  • De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
  • Het account wat je hebt aangemaakt blijft bestaan zolang je lid bent van BNS Crisp.
  • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of hetaccount, worden 6 maanden na opzegging van je lidmaatschap verwijderd.
  • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 2 maanden verwijderd

10. De rechten van jou
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. BNS Crisp heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door Social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@bnscrisp.nl.

11. Beveiliging van gegevens
BNS Crisp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bnscrisp.nl.

12. Klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.