Wijzigen en opzeggen

Wijzigen

Heb je een nieuw mailadres, ben je verhuisd of heb je een ander telefoon-nummer? Mail je wijzigingen naar [email protected] zodat deze gegevens aangepast kunnen worden in het ledenbestand.
Vergeet niet je gegevens in jouw profiel op onze site zelf aan te passen.

Wil je je lidmaatschap wijzigen? Je vindt hierover alles in het ledendeel. Echter de overstap van het volledige lidmaatschap naar het basis lidmaatschap of andersom moet ook vóór 1 november 2019 bij ons binnen zijn.

Opzeggen

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Stuur, 2 maanden voor afloop van je lidmaatschapsjaar, een ondertekende opzegbrief (via de mail of via de post) naar de ledenadministratie van BNS Crisp ([email protected] of Symfonielaan 1, 3438 EW Nieuwegein).
Graag horen wij ook de reden van opzegging.
De ingangsdatum van je BNS Crisp lidmaatschap is bepalend voor het moment waarop je kunt opzeggen. 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering die gehouden is op 3 juni 2019 is besloten, en dus opgenomen in de statuten en in het huishoudelijk reglement van BNS Crisp, dat voortaan het lidmaatschap loopt per jaar (vanaf het moment van aanmelding) i.p.v. per kalenderjaar. Voor nieuwe leden vanaf 1 juli 2019 geldt een opzegtermijn van 2 maanden vanaf de ingangsdatum van aanmelding. Ben je vóór 1 juli 2019 lid geworden van BNS Crisp dan geldt de regel dat je vóór 1 november van het lopende lidmaatschapsjaar kunt opzeggen voor het daaropvolgende jaar.  
 
Je opzegging is effectief als je (binnen twee weken) een bevestigingsmail van ons hebt ontvangen. Ontvang je geen bevestiging dan is je opzegging niet in goede orde ontvangen. Mocht je binnen 2 weken geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan direct contact met ons op om misverstanden te voorkomen.

Brieven/mails die na de opzegtermijn van 2 maanden van het betreffende jaar worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. De verplichting blijft bestaan om de contributie voor het daaropvolgende jaar te betalen. 

800_bnsinspcont_muur-236_33187517515_o
800_bnsinspcont_muur-138_33187525155_o