Vrijwel elke huiseigenaar ziet beren op de weg naar verduurzaming

Bijna driekwart van de Nederlandse woningeigenaren staat in de startblokken om de woning te verduurzamen. Tegelijkertijd ziet ook bijna 90% serieuze problemen bij het verduurzamen.

Vrijwel elke huiseigenaar ziet beren op de weg naar verduurzaming

Bijna driekwart van de Nederlandse woningeigenaren staat in de startblokken om de woning te verduurzamen. Zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van de Volksbank. Tegelijkertijd ziet ook bijna 90% serieuze problemen bij het verduurzamen. Naast praktische rompslomp vormen vooral de investeringen die nodig zijn om te verduurzamen een drempel. 

Volgens het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving, onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, moet Nederland verduurzamen. Zo heeft onze regering bepaald dat in 2050 7 miljoen woningen aardgasvrij moeten zijn en voor 2030 maar liefst 1,5 miljoen woningen verduurzaamd moeten zijn. In dit kader enquêteerde de Volksbank ruim 1.000 huiseigenaren over dit onderwerp. 

Geen zicht op werkelijke kosten verduurzaming
Zo’n 40% van de ondervraagden ziet op tegen de investeringskosten. Tegelijkertijd heeft bijna de helft van de ondervraagden geen goed zicht op de werkelijke kosten. Lees: velen zien op tegen iets dat ze niet kunnen kwantificeren. Omdat velen geen reële inschatting kunnen maken van de kosten, kan men bijgevolg ook niet overzien in hoeveel jaren de verduurzaming wordt terugverdiend. Daarmee gaat het direct al mis bij het voornemen de woning te verduurzamen. Ook de bijkomende rompslomp speelt huiseigenaren parten. Zo worden de papieren rompslomp (16%), het aanvragen van offertes (9%) en het kiezen van de juiste leveranciers (13%) als fikse belemmeringen genoemd. Verder vreest een deel van de ondervraagden voor het stof en de rommel die zulke ingrepen met zich meebrengen (14%).
 
Volksbank ondersteunt verduurzaming woningen
Jeroen Dijst, directielid bij de Volksbank merkt in dit verband op: “In Nederland is ruim een derde van alle CO2-uitstoot toe te schrijven aan de gebouwde omgeving, waaronder woningen. Wanneer we de CO2-uitstoot definitief willen terugdringen kunnen we een flinke slag slaan door bestaande woningen energiezuinig te maken. En omdat dit past bij onze maatschappelijke rol als bank willen we woningeigenaren hierin stimuleren, adviseren en ondersteunen.”
 
Woningbezitters weinig prijsbewust duurzaamheidverbeteringen
De respondenten werd gevraagd om een inschatting te maken van de kosten van de verduurzaming. Zo werd ze bijvoorbeeld gevraagd wat de kosten zijn van de installatie van 10 zonnepanelen of de installatie van een hybride warmtepomp. Bij de voorgelegde onderdelen gaf 16% tot zelfs bijna 38% aan geen flauw idee te hebben.

Bovendien blijken de respondenten de vereiste investering niet goed in te schatten. Zo kost het plaatsen van 10 zonnepanelen gemiddeld €4.000,-. 30% van de respondenten schat dit lager in en eenzelfde percentage hoger. Zo denkt bijvoorbeeld 3% met een investering van tussen de €1.000,- en €2.000,- klaar te zijn terwijl 7% meent te moeten rekenen op een bedrag tussen de €6.000,- en €7.500,- voor 10 zonnepanelen.
Ander voorbeeld: bij de hybride waterpomp schat ruim 35% de investering te laag in en 28% te hoog. Zo meent 6,5% rond de € 2.500,- kwijt te zijn en schat 7% de kosten zelfs boven de €10.000,-. De werkelijke kosten bedragen gemiddeld €5.000,-.
 
Belangrijkste motieven verduurzaming
1) Om te besparen op mijn energierekening (door lager energieverbruik) – 62%
2) Om bij te dragen aan een beter klimaat en/of milieu – 39%
3) Om minder afhankelijk te zijn van gas (in het algemeen) -37%
4) Om de waarde van de woning te behouden of verhogen -31%
5) Om mijn woning beter warm te houden in de winter – 30%
 
Huiseigenaren beter informeren
De Volksbank wil de samenleving leefbaarder en duurzamer maken. Om mensen op weg te helpen zijn de Volksbank en haar bankmerken SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen het platform Woningverbeteraars.nl gestart. Daar worden woningeigenaren stap voor stap geholpen om goed geïnformeerd de juiste keuzes te maken bij het verduurzamen van hun woning. Ondersteund door advies van de persoonlijk adviseurs van de bankmerken, worden huiseigenaren geholpen om een duurzame slag maken.

Meer informatie:
De Volksbank
www.devolksbank.nl 

Bron: Wonen360

Dit is niet alles

Bekijk meer evenementen

Little Greene lanceert behangcollectie ‘National Trust Papers III’

Het Britse verf- en behangmerk Little Greene zet haar samenwerking met de liefdadigheidsinstelling National Trust voort en presenteert ‘National Trust Papers III’: een nieuwe, veelzijdige behangcollectie, die historisch design transformeert tot een tijdloze collectie. In januari 2023 wordt ‘National Trust Papers III’ gelanceerd tijdens Paris Déco Off.