Vacature: secretaris BNS Crisp bestuur

BNS Crisp zoekt een enthousiaste secretaris die naast haar/zijn bestuursfunctie uitvoerende werkzaamheden wil verrichten voor de vereniging. Lees hier meer!

We zoeken een enthousiaste secretaris die naast haar/zijn bestuursfunctie uitvoerende werkzaamheden wil verrichten voor de vereniging.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris als aanvulling op het huidige bestuur; Carin Frijters (voorzitter) en Yvonne van der Schot (penningmeester). De verkiezingscommissie (bestaande uit het bestuur en twee leden) heeft het profiel van de nieuwe secretaris samengesteld, de commissie selecteert de kandidaten en voert de gesprekken. Uiteindelijk brengt zij een voordracht uit op de jaarvergadering. Op dit moment is er officieel geen secretaris. De functie wordt op dit moment deels uitgevoerd door de bestuursleden en deels door bureaulid Willy van der Ende.

Als secretaris werk je nauw samen met de overige bestuursleden, waarmee je regelmatig samenkomt voor vergaderingen, overleggen of afspraken met derden. Dit kan fysiek of online zijn. Ook werk je nauw samen met het bureau. We verwachten dat je naast specifieke secretariswerkzaamheden tevens bijkomende algemene bestuurswerkzaamheden samen met het bestuur voor je rekening neemt. Je werkt samen in een enthousiast en hecht team (bestuur, bureau en vrijwilligers), waarbij het doel van de vereniging altijd voorop staat. 

Een bestuurslid

 • Werkt vanuit de missie en visie van de vereniging.
 • Zet samen met de overige bestuursleden het beleid en de te voeren strategieën uit.
 • Kan doelen en prioriteiten bepalen.
 • Ondersteunt het financiële beleid van de vereniging.
 • Vertegenwoordigt de organisatie naar binnen en buiten.
 • Legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV).
 • Maakt verslag van gevoerde gesprekken met diverse (externe) partijen.

De werkzaamheden als secretaris van BNS Crisp

 • De voorbereiding en het beleggen van alle bestuursvergaderingen en incidenteel teamvergaderingen.
 • Het notuleren van deze vergaderingen en het beheer van de opvolging van de actiepunten.
 • Het opstellen van het jaarverslag en meerjarenplan i.s.m. de voorzitter/penningmeester.
 • Het organiseren van de jaarlijkse ALV.
 • Het verzorgen van de correspondentie voor het bestuur en de vereniging (ook ledencommunicatie).
 • Zorgdragen voor communicatie- en marketinguitingen, zoals powerpoint presentaties en het begeleiden van drukwerk.
 • Het beheren en vastleggen van het archief.
 • Het schrijven en vastleggen van gespreksverslagen.
 • Het up to date houden van de interne jaarplanning en google agenda.
 • Het mede organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en evenementen (fysiek en digitaal).
 • Het aansturen en begeleiden van de vrijwilligers (vrijwilligersbeleid) en tafelhoofden (verslaglegging en archivering verslagen/fotomateriaal) i.s.m. de tafelhoofdencoördinator.
 • Het up to date houden van de BNS Crisp website i.s.m. bureauleden.
 • Ondersteuning marketing en promotie (o.a. nieuwsbrieven in mailchimp) i.s.m. bureauleden.

Het is mogelijk te schuiven in de takenpakketten en uren, rekening houdend met de wensen en kwaliteiten van betrokken bestuur- en teamleden.

Functie-eisen

 • Je bent een BNS Crisp lid.
 • Betrokken bij de vereniging.
 • Beschikbaarheid van 8-12 uren per week, afhankelijk van takenpakket (x 45 weken op jaarbasis).
 • Naast de vergaderingen en overleggen werk je voornamelijk vanuit huis.
 • Daarnaast regelmatig een fysieke vergadering, overleg en/of afspraak. Bestuursleden vergaderen ook regelmatig digitaal. Wordt in onderling overleg afgestemd.
 • Bereidheid om je voor minimaal 3 jaar aan het BNS Crisp bestuur te verbinden (het is een officiële benoeming).
 • Flexibel. Je komt bijeen met het bestuur/bureau (en de leden) voor besprekingen, beurzen, festiviteiten enz. die op verschillende dagen in de week kunnen plaatsvinden.
 • Snel kunnen reageren op de mogelijke dagelijkse communicatie.
 • Bestuurservaring.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel en teamspeler.
 • Je kunnen conformeren aan de belangrijkste kernwaarden van BNS Crisp: verbinden, informeren en ondersteunen van de leden van BNS Crisp.

Herken je jezelf in het omschreven profiel, ben je een echte teamspeler en heb je de tijd en energie om je de komende 3 jaar in te zetten voor BNS Crisp en haar leden, stuur dan je motivatiebrief + C.V. vóór 1 augustus 2022 naar Carin Frijters (carin@bnscrisp.nl) en Willy van der Ende (willy@bnscrisp.nl).

De eerste gesprekken zullen aansluitend digitaal plaatsvinden.

Dit is niet alles

Bekijk meer evenementen

Kaarsen

‘Gedraaide kaarsen mateloos populair’

Uit de Woondecoratie Trendmonitor 2021 blijkt dat de kaars een toenemende populariteit geniet. En dan specifiek de gedraaide kaars, ook wel swirl, draai- of twister kaars genoemd. Qua kleuren zijn zwarte kaarsen en goudkleurige kaarsen het meest in trek.