Kennisplatform Circulair Ontwerpen versnelt de transitie naar een circulaire economie

Kennisinstellingen, brancheverenigingen, de ontwerpsector, regioversnellers en overheidsorganisaties bundelen de krachten in het nieuwe kennisplatform CIRCONNECT.

Kennisplatform Circulair Ontwerpen versnelt de transitie naar een circulaire economie

CIRCONNECT is van start

Kennisinstellingen, brancheverenigingen, de ontwerpsector, regioversnellers en overheidsorganisaties bundelen de krachten in het nieuwe kennisplatform CIRCONNECT. Zij maken bestaande kennis en ervaringen op het gebied van circulair ontwerpen breed toegankelijk en ontwikkelen samen nieuwe kennis.

Toenemende grondstoffenschaarste en groeiende uitdagingen rondom afval, stikstof en CO2 uitstoot, maken de transitie naar een circulaire economie urgent. In een circulaire economie draait alles om waardebehoud. Om dat te bereiken is het nodig om producten – van telefoons tot viaducten – vanaf het begin circulair te ontwerpen. Zo kunnen ze eenvoudig gedeeld, hergebruikt, gerepareerd, ge-remanufactured of uiteindelijk gerecycled worden.CIRCONNECT: Inspireren, verbinden en katalyseren
Op dinsdag 29 maart 2022 kwamen vijftien partijen bij elkaar voor de officiële start van CIRCONNECT. TU Delft / Industrial Design Engineering, Hogeschool van Amsterdam, Zuyd Hogeschool, Rijkswaterstaat, TNO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, CBM, Midpoint Brabant, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, Federatie NRK, Versnellingshuis Nederland Circulair, Oost NL, NICE, Provincie Overijssel en CIRCO onderstrepen gezamenlijk de ambitie van CIRCONNECT:

“Wij bundelen onze krachten om onze gezamenlijke kennis van circular design continu met elkaar te delen, te verrijken en actief te distribueren. Met deze kennis kunnen bedrijven en ontwerpers hun producten en businessmodel herontwerpen. Overheid en onderzoeksinstellingen worden hiermee bovendien gevoed om de randvoorwaarden voor de transitie te optimaliseren.”

Om deze ambitie waar te maken, ontwikkelen de partijen in 2022 een online platform, kennis events en diverse andere kennis-proposities. De kennis wordt steeds concreet toegespitst op specifieke branches en doelgroepen. De vijftien deelnemende partijen nemen nu het voortouw in de ontwikkeling van CIRCONNECT als inspirerend, verbindend en katalyserend knooppunt in een netwerk van samenwerkende organisaties.

Circulair ontwerp als motor voor grondstoffen transitie
In 2050 moet de Nederlandse economie getransformeerd zijn van het huidige lineaire model naar een duurzaam circulair systeem. In een circulaire economie behouden producten langer hun waarde en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Circular design is hiervoor de motor. Tenslotte wordt een groot deel van de milieu impact van een eindproduct al bepaald in de ontwerpfase. Een duurzame economie ontstaat alleen door al tijdens het ontwerp na te denken over waardebehoud en het terugwinnen van grondstoffen.

In de afgelopen jaren is al veel onderzoek gedaan naar en ervaring opgedaan met circulaire ontwerpstrategieën en businessmodellen. Om in 2050 volledig circulair te zijn, is het essentieel dat deze kennis en ervaring beschikbaar zijn voor een breed publiek. CIRCONNECT brengt de ervaringen vanuit verschillende disciplines samen om deze te ontsluiten voor ontwerpers, ondernemers, beleidsmakers, onderzoek en onderwijs.

“Het belang van het breed beschikbaar en toegankelijk maken van circulaire design kennis en informatie kan niet genoeg benadrukt worden. Ik juich het CIRCONNECT initiatief van harte toe.”

Bron: Wonen360

Dit is niet alles

Bekijk meer evenementen

BNS Crisp start op Pinterest!

Pinterest is niet meer weg te denken als digitale inspiratiebron. De categorie Interieur is één van de grootste onderwerpen op dit social media platform. Met onze aanwezigheid op Pinterest borgen wij de voordelen van een volledig lidmaatschap en brengen wij onze leden dichter bij hun doelgroep.

decolegno

‘Warme houtsoorten zoals notenhout, blijven populair’

Dit jaar was EuroCucina weer onderdeel van de Salone del Mobile in Milaan. 16.000 m2 met keukendesign van vooraanstaande bedrijven die laten zien dat de keuken niet langer puur een functionele ruimte is, maar hét knooppunt van een gezellig, geruststellend en gastvrij huis. Dat meldt DecoLegno in een blog over de beurs in Milaan.