Bestuur

 

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Concreet betekent dat dat het bestuur de visie bepaalt en de grote lijnen uitzet. Zij is verantwoordelijk voor het financieel beleid, zorgt voor de externe contacten en stuurt het bureau, de ambassadeurs, de werkgroepen en vrijwilligers aan.

De bestuursleden zetten hun netwerk, kennis en expertise in om, samen met de leden, het vak styling op een hoger niveau te brengen, professionalisering van de beroepsgroep tot stand te brengen en de belangen van de stylisten te behartigen.

Het bestuur vergadert op regelmatige basis en één keer per jaar is de Algemene Leden Vergadering. De bestuursleden staan altijd open voor ideeën, initiatieven en contacten van haar leden, partners en consumenten die het vak van stylist verder doen professionaliseren.

BNS_Crisp_bestuur
Nieuwegein, 15 oktober 2019 - BNS Crisp

Carin Frijters

Voorzitter
Carin is sinds juni 2018 voorzitter van BNS Crisp. Styling is nog steeds een onderbelicht vak. Het voelt voor Carin als een uitdaging om op meer structurele basis verder te bouwen aan BNS Crisp. Zij verwacht hier met haar brede achtergrond, haar uitgebreide netwerk en commerciële ervaring in de huidige fase van BNS Crisp een goede bijdrage aan te kunnen leveren. Als eerste lichting van de deeltijd interieurstyling opleiding aan Stylingacademie Artemis Rotterdam is Carin ruim 9 jaar geleden lid geworden van stylistenvereniging Crisp. Ondernemen zit haar in het bloed; ze is oprichter van CF retail en RetailTheater, auteur van de boeken ‘Prikkel de Koopknop’ en het praktische vervolg ‘RetailTheater’. Samen met ondernemers werkt zij voornamelijk mee aan het mooier maken van consumentenomgevingen zoals winkels en winkelgebieden.
Nieuwegein, 15 oktober 2019 - BNS Crisp

Yvonne van der Schot

Penningmeester
Yvonne is sinds september 2019 penningmeester van BNS Crisp. Zij voert deze werkzaamheden AD-interim uit en wordt bij de eerstvolgende ALV voorgedragen als nieuwe penningmeester. Yvonne is belast met financiële administratie van de vereniging, alsmede het maken van de begroting. De rol als penningmeester bij BNS Crisp past haar als een huis doordat zij het financiële en haar creativiteit kan combineren. Yvonne werkt naast haar bestuursfunctie vanaf 2014 als interieur- & vastgoedstylist. Hiervoor heeft ze ruim 22 jaar als adviseur & projectmedewerker in de financiële sector bij ABN AMRO gewerkt . In deze functies was zij zowel cijfermatig als proces en beleidsbepalend bezig. Deze kennis en ervaring kan zij goed gebruiken in de functie van penningmeester.
Bestuur.inge

Inge Schuller

Secretaris
Inge is secretaris van BNS Crisp. Zij heeft jarenlange ervaring als bestuurder op verschillende vlakken en in diverse rollen. Sinds 2019 is Inge professioneel gestart als interieur- en vastgoedstylist met haar bedrijf Studio Soho. De combinatie van een bestuursfunctie bij BNS Crisp binnen het vakgebied ‘interieur’ is voor Inge dan ook een schot in de roos. Als secretaris neemt Inge het stokje over van Willy van der Ende. Inge zal zich binnen het bestuur gaan bezighouden met het plannen en verslag leggen van de verschillende vergaderingen, betrokken zijn bij de regiotafels en ondersteuning bieden bij de diverse communicatie-uitingen. Plus natuurlijk de jaarlijkse ALV en het BNS Crisp jaarverslag. Daarnaast is Inge ook de contactpersoon voor de Creatieve Coalitie.

Het bestuur