Algemene Leden Vergadering 12 december 2018

Een beroepsvereniging heeft de plicht om minimaal één keer per jaar een ledenvergadering te organiseren. Wij zien dit niet als een verplichting maar als een mooi moment om onze leden te zien en bij te praten over de marktontwikkelingen rondom het vak, de trends en de dagelijkse praktijk. Ook als er wijzigingen worden doorgevoerd, is de ALV belangrijk zodat de leden kunnen instemmen met nieuwe voorgestelde plannen.