Algemene Leden Vergadering BNS Crisp | 12 april | Homebase Nieuwegein

Beslis mee over de toekomst van BNS Crisp en laat je stem gelden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 april.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van BNS Crisp vindt plaats op woensdag 12 april om 13:00 in onze Homebase in De Woonindustrie in Nieuwegein. We hopen dat jij erbij bent om samen met ons te beslissen over de toekomst van onze vereniging. Naast de vaste items, zoals het (financiële) jaarverslag en de begroting ligt deze keer het zwaartepunt tijdens de ALV bij de voorgenomen transitie van BNS Crisp, zodat wij ook in de toekomst dé brancheorganisatie voor interieurontwerpers en -stylisten zijn. 

Ben jij erbij? Meld je aan via het formulier onderaan deze pagina

Financieel Jaarverslag

Een vast onderdeel van de ALV is het financiële jaarverslag en de realisatie hiervan. Waarbij we het belangrijk vinden om de administratie, kosten, baten en het reglement van de vereniging zo transparant mogelijk te houden. Heb je vragen over het beleid of wil je de begroting, de jaarcijfers, de contracten, de rekeningen, het huishoudelijk reglement of de statuten nog eens inzien en daar vragen over stellen? Je kunt je aanmelden bij Yvonne van der Schot (penningmeester bestuur ) via yvonne@bnscrisp.nl en hiervoor persoonlijk een afspraak maken. Zij ontvangt je graag voorafgaand aan de ALV (tussen 12.00 en 13.00 uur). Dit geeft ons de ruimte om de focus tijdens de vergadering te hebben op de toekomst, de bijbehorende plannen en de aanpak. Als je bent ingelogd kan je het jaarverslag lezen.

Laat je stem horen!

Wij vinden het natuurlijk super fijn als je persoonlijk aanwezig kunt zijn tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van BNS Crisp in Nieuwegein.
Lukt dat niet dan is het alsnog mogelijk om je stem uit te brengen voor de verschillende stempunten. Deze stempunten staan vermeld in de uitnodiging en in het jaarverslag.

Het volmacht formulier kun je hieronder downloaden als je bent ingelogd. Mail vervolgens je volmacht ondertekend aan één van je BNS Crisp collega’s die wel naar de ALV gaat, zodat diegene gemachtigd is om voor jou te stemmen. Vergeet niet deze persoon te laten weten wat jouw mening is over de diverse stempunten (voor of tegen). Tijdens de ALV op 12 april kan op deze manier toch jouw stem worden meegenomen in de telling.

Ben je dus niet in de gelegenheid om te komen? Laat dan je stem horen per volmacht aan een BNS Crisp collega die wel naar de ALV gaat en vul het formulier ondertekend in en laat je mening weten aan degene die je hebt gemachtigd!

De volmacht geldt voor alle stemmingen die gedurende de vergadering plaatsvinden. Bij de registratie op 12 april 2023 kan de gemachtigde de volmacht(en) inleveren en ontvangt hiervoor de stembriefjes (rood en groen). Per aanwezig BNS Crisp lid mogen er niet meer dan drie volmachten worden ingediend bij de registratie voorafgaand aan de ALV.

Er wordt tijdens de ALV gestemd over :

  • Financiële zaken (decharge bestuur)
  • Goedkeuring voor twee bestemmingsreserves: transitie vereniging en website (strategie en ontwikkeling). Uitleg: pagina 21 en 25/26 jaarverslag.
  • Nieuw lidmaatschap introduceren
  • Voordracht en benoeming nieuwe secretaris Lotte Nijkamp (voor drie jaar).
  • Herbenoeming penningmeester Yvonne van der Schot (voor drie jaar).

Zelf iets inbrengen?

Heb jij zelf iets relevants te delen tijdens de ALV of heb je een vraag? Mail jouw mededeling, ingekomen stuk of vraag dan voor 5 april 2023 naar willy@bnscrisp.nl. Dan zorgen wij dat hiervoor ruimte wordt ingeruimd tijdens agendapunt 3. Ingekomen stukken en mededelingen of agendapunt 10. Rondvraag. 

Overzicht vergaderstukken


Praktische informatie

Locatie: BNS Crisp Homebase, De Woonindustrie, Symfonielaan 1 in Nieuwegein
Ontvangst: inloop vanaf 13:00 met koffie, thee en een lekkernij
Aanvang ALV: 13:30 uur
Afsluiting: 16:00 uur met een netwerkmoment en afsluitend drankje

Aanmelden Algemene Leden Vergadering 12 april

Dit is niet alles

Bekijk meer evenementen

Design route | Haarlem | 14 april

Na de leuke en inspirerende dag die we afgelopen november in Den Bosch beleefd hebben, gaat BNS dit keer op tour op 14 april door het prachtige en gezellige Haarlem. Tijdens onze design route maken we een aantal stops.