Wijzigen en opzeggen

Wijzigen

Heb je een nieuw mailadres, ben je verhuisd of heb je een ander telefoon-nummer? Mail je wijzigingen naar administratie@bnscrisp.nl zodat deze gegevens aangepast kunnen worden in het ledenbestand.
Vergeet niet je gegevens in het ledendeel zelf aan te passen door in te loggen op www.bnscrisp.nl

Wil je je lidmaatschap wijzigen? Je vindt hierover alles in het ledendeel onder het kopje Mededelingen. Echter de overstap van het volledige lidmaatschap naar het basis lidmaatschap of andersom moet ook vóór 1 november 2019 bij ons binnen zijn.

 

Opzeggen

Tijdens de Algemene Leden Vergadering die gehouden is op 3 juni 2019 is besloten dat voortaan het lidmaatschap loopt per jaar (vanaf het moment van aanmelding) i.p.v. per kalenderjaar. Voor nieuwe leden geldt deze regel per direct. De basisregelgeving van twee maanden voor afloop opzeggen blijft gewoon gehandhaafd. Deze kun je mailen aan administratie@bnscrisp.nl

Je opzegging is effectief als je (binnen twee weken) een bevestiging van ons hebt ontvangen. Ontvang je geen bevestiging dan is je opzegging niet in goede orde ontvangen. Mocht je vóór 1 november geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan vóór 10 november contact met ons op om misverstanden te voorkomen.

Brieven/mails die na 1 november van het betreffende jaar worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. De verplichting blijft bestaan om het jaar daarop alsnog de contributie te betalen.

scott-webb-eA2z1JSzZFI-unsplash
kirill-x_VOtnVJeGE-unsplash