Bestuur

 

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Concreet betekent dat dat het bestuur de visie bepaalt en de grote lijnen uitzet. Zij is verantwoordelijk voor het financieel beleid, zorgt voor de externe contacten en stuurt het bureau, de ambassadeurs, de werkgroepen en vrijwilligers aan.

De bestuursleden zetten hun netwerk, kennis en expertise in om, samen met de leden, het vak styling op een hoger niveau te brengen, om professionalisering van de beroepsgroep tot stand te brengen en om de belangen van de stylisten te behartigen.

Het bestuur vergadert op regelmatige basis en één keer per jaar vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. De bestuursleden staan altijd open voor ideeën, initiatieven en contacten van haar leden, partners en consumenten, die het vak van stylist verder doen professionaliseren.

Nieuwegein, 15 oktober 2019 - BNS Crisp
Nieuwegein, 15 oktober 2019 - BNS Crisp

Carin Frijters

Voorzitter
Carin is sinds juni 2018 voorzitter van BNS Crisp. Styling is nog steeds een onderbelicht vak. Het voelt voor Carin als een uitdaging om op meer structurele basis verder te bouwen aan BNS Crisp. Zij verwacht hier met haar brede achtergrond, haar uitgebreide netwerk en commerciële ervaring in de huidige fase van BNS Crisp een goede bijdrage aan te kunnen leveren. Als eerste lichting van de deeltijd interieurstyling opleiding aan Stylingacademie Artemis Rotterdam is Carin ruim 9 jaar geleden lid geworden van stylistenvereniging Crisp. Ondernemen zit haar in het bloed; ze is oprichter van CF retail en RetailTheater, auteur van de boeken ‘Prikkel de Koopknop’ en het praktische vervolg ‘RetailTheater’. Samen met ondernemers werkt zij voornamelijk mee aan het mooier maken van consumentenomgevingen zoals winkels en winkelgebieden.
Nieuwegein, 15 oktober 2019 - BNS Crisp

Yvonne van der Schot

Penningmeester
Yvonne heeft per 6 september 2019 de taak van Penningmeester overgenomen van Claudia en vervulde deze taak AD-interim. Tijdens de ALV van 26 juni 2020 is Yvonne officieel geïnstalleerd. Yvonne is belast met de financiële administratie van de vereniging, alsmede met het maken van de begroting. De rol van penningmeester bij BNS Crisp past haar als een huis omdat zij het financiële en haar creativiteit kan combineren. Yvonne werkt naast haar bestuursfunctie sinds 2014 als interieur- & vastgoedstylist. Hiervóór heeft ze ruim 22 jaar als adviseur & projectmedewerker in de financiële sector, bij ABN AMRO gewerkt. In deze functies was zij zowel cijfermatig als proces- en beleidsbepalend bezig. Deze kennis en ervaring kan zij goed gebruiken in de functie van penningmeester van BNS Crisp.

Willy van der Ende

Secretaris a.i.
Willy is secretaris a.i. van BNS Crisp. Zij voelt zich als een vis in het water als het gaat om communicatie. En zorgt vanuit haar rol als secretaris onder andere voor de juiste agenda en notulen van de vergaderingen, alsmede het maken van planningen. Samen met de andere leden van het bestuur zet zij de visie en het beleid uit, legt en onderhoudt contacten en organiseert dichtbij de leden de BNS Crisp regiotafels. Willy werkt naast haar bestuursfunctie als interieurstylist. Ze is mede-eigenaar geweest van een lifestyle-winkel op het gebied van fashion en interieur en is werkzaam geweest in de advieswereld. De combinatie van communicatie en interieur is de rode draad in haar loopbaan. Haar ervaring in beide vakgebieden komt dan ook goed van pas in de rol van secretaris in het bestuur.

Het bestuur