Algemene Leden vergadering BNS Crisp | 27 juni | Merkenhuis voor home & living Prospectt

Beslis mee over de toekomst van BNS Crisp en laat je stem gelden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 juni.

Het bestuur van BNS Crisp nodigt jullie uit op donderdag 27 juni voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2024. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van BNS Crisp vindt plaats op donderdag 27 juni in de bijzondere showroom van merkhuis voor home & living Prospectt in Gouda. We hopen dat jij erbij bent om samen met ons te beslissen over de toekomst van BNS Crisp. Naast de vaste items, zoals het (financiele) jaarverslag en de begroting ligt deze keer het zwaartepunt tijdens de ALV bij transitie van de beroepsvereniging en nemen we aansluitend afscheid van Carin Frijters als voorzitter van BNS Crisp, Kirsten Reinink en Willy v/d Ende. Dit doen we met een inspirerende lezing over de toekomst van materialen door Evelien Reich en een netwerkborrel waar we zullen toasten op Carin Frijters, Kirsten Reinink en Willy v/d Ende. 

LOCATIE:  Prospectt Gouda | Hoge Gouwe 39, 2801 LB Gouda

Programma

10:00   Inloop
10:30   Start ALV
12:00   Praktische lunch & rondleiding lifestyle showroom (voor deelnemers ALV)
14:00   Trendtalk over de toekomst van Materialen, Evelien Reich
15:00   Netwerkborrel & toasten op afscheid van Carin Frijters, Kirsten Reinink en Willy v/d Ende.
16:30   Afsluiting

Ben je erbij?

Meld je aan via de free tickets onderaan ; graag per onderdeel een gratis ticket bestellen. Je kan dus zelf kiezen waar je wel en niet bij bent.

Financieel Jaarverslag

Een vast onderdeel van de ALV is het financiële jaarverslag en de realisatie hiervan. Waarbij we het belangrijk vinden om de administratie, kosten, baten en het reglement van de vereniging zo transparant mogelijk te houden. Heb je vragen over het beleid of wil je de begroting, de jaarcijfers, de contracten, de rekeningen, het huishoudelijk reglement of de statuten nog eens inzien en daar vragen over stellen? Je kunt je aanmelden bij Yvonne van der Schot (penningmeester bestuur yvonne@bnscrisp.nl) en hiervoor persoonlijk een afspraak maken. Zij maakt graag vooraf aan de ALV een (online) afspraak om dit te bespreken, dit geeft ons de ruimte om de focus tijdens de vergadering te hebben op de toekomst, de bijbehorende plannen en de aanpak.

Laat je stem horen!

Wij vinden het natuurlijk super fijn als je persoonlijk aanwezig kunt zijn tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van BNS Crisp in Nieuwegein. Lukt dat niet dan is het alsnog mogelijk om je stem uit te brengen voor de verschillende stempunten:

  1. Omzetten van de beroepsvereniging naar een stichting
  2. Wijziging statuten in verband met omzetting naar een stichting
  3. Aanstelling nieuwe voorzitter.
  4. Aanstelling nieuwe secretaris.
  5. Financiële zaken (decharge bestuur)
  6. Naamswijziging BNS Crisp.

Het volmacht formulier kun je hieronder downloaden als je bent ingelogd. Mail vervolgens je volmacht ondertekend aan één van je BNS Crisp collega’s die wel naar de ALV gaat, zodat diegene gemachtigd is om voor jou te stemmen. Vergeet niet deze persoon te laten weten wat jouw mening is over de diverse stempunten (voor of tegen). Tijdens de ALV op 27 juni kan op deze manier toch jouw stem worden meegenomen in de telling.

De volmacht geldt voor alle stemmingen die gedurende de vergadering plaatsvinden. Bij je registratie op 27 juni kun je de volmacht inleveren en ontvang je hiervoor de juiste stembriefjes. Per aanwezig lid mogen er niet meer dan drie volmachten worden ingediend.

Zelf iets inbrengen?

Heb jij zelf iets relevants te delen tijdens de ALV of heb je een vraag? Mail jouw mededeling, ingekomen stuk of vraag dan voor 21 juni 2024 naar lotte@bnscrisp.nl. Dan zorgen wij dat hiervoor ruimte wordt ingeruimd tijdens agendapunt 3. Ingekomen stukken en mededelingen of agendapunt 10. Rondvraag.

Overzicht vergaderstukken


Praktische informatie

Locatie: Prospectt Gouda | Hoge Gouwe 39, 2801 LB Gouda
Ontvangst: inloop vanaf 10:00 met koffie, thee en een lekkernij
Aanvang ALV: 10:30 uur
Aansluitend: inspirerend programma & netwerkborrel + afscheid Carin Frijters, Kirsten Reinink en Willy v/d Ende


Ticket Information

ALV 27 juni 10.30 uur
Free
Lunch 12.00 uur voor deelnemers ALV- 27 juni ALV
Free
Talk Evelien Reich - 27 juni 14.00 uur
Free
Borrel - 15.30 uur - 27 juni ALV
Free
Locatie
Hoge Gouwe 39, 2801 LB, Gouda
Start datum evenement
27-06-2024
10:00
Eind datum evenement
27-06-2024
16:30