BNS Crisp achter de schermen - mei 2017

Door bestuur, bureau en commissies wordt vergaderd, gebrainstormd en plannen gemaakt. Er worden activiteiten bedacht en uitgevoerd, afspraken gemaakt met diverse partijen, overleg gepleegd, procedures gemaakt, bezoekjes afgelegd, samenwerkingen afgesproken en nog veel meer.

Een greep uit de bezigheden in mei:

  • Het bestuur en het bureau is druk met de voorbereidingen voor de ALV die plaats vindt op donderdag 1 juni in Haarzuilens. Het meerjarenplan voor de komende drie jaar en het jaarverslag van 2016 zijn aan alle leden verstuurd. Het is belangrijk dat het meerjarenplan voorafgaand aan de ALV goed wordt doorgenomen, aangezien het meerjarenplan tijdens de ALV goedgekeurd moet worden door de vergadering.
  • Het bestuur is in gesprek geweest met de organisatie van Electrostyling om te kijken hoe we kunnen samenwerken. In september gaan zij een speciale lezing geven op de Stylistendag van DWI waarin wordt uitgelegd wat de toegevoegde waarde voor een stylist kan zijn. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om stylisten te koppelen aan electrostylisten om elkaar op die manier te versterken.
  • Tijdens de ALV zal de nieuwe secretaris door de leden gekozen moeten worden. Indien Willy van der Ende een meerderheid van de stemmen krijgt volgt zij Marleen van Leest per 2 juni op als secretaris. Willy loopt vanaf mei al mee met het bestuur en het bureau om alvast een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden en de organisatie.
  • Het bestuur heeft een bezoek gebracht aan VBO Makelaars. We onderhouden al jaren goede banden met hen, evenals met VastgoedPRO en de NVM. Eens in de zoveel tijd plannen we een afspraak in om de onderlinge verhoudingen te bespreken en te bekijken wat we als organisaties voor elkaar kunnen betekenen. Uit dit gesprek is onder andere voortgekomen dat zij invulling geven aan de komende Vastgoedpowersessie op vrijdag 23 juni.
  • Vrijdag 12 mei vond in onze Homebase de workshop van San Marco plaats. Frank, Menno en Björn gaven een demonstratie van hun producten aan 13 leden (17 aanmeldingen, 4 afzeggingen). Alle stylisten krijgen per post een mooi inspiratieboek cadeau. Stalenfolders en kleurenkaarten kunnen door onze stylisten tegen een gereduceerd tarief aangeschaft worden.
  • Op zaterdag 13 mei heeft een kleuradviesdag bij Formido plaatsgevonden, 81 stylisten hebben aan deze dag deelgenomen.
  • Namens BNS Crisp bracht Marleen van Leest een bezoek aan NeVaCon, het Nederlands Makelaars Congres georganiseerd door VBO Makelaars. Het congres vond dit jaar plaats op een inspirerende locatie in Amersfoort. VBO Makelaars brengt tijdens de eerstvolgende Vastgoedpowersessie verslag uit over deze dag.
  • Op maandag 29 mei organiseerde NIA een startersdag in het ETC in Culemborg. Deze dag was bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is om zich op te laten leiden als stylist en interesse heeft om het vak uit te oefenen. BNS Crisp was uitgenodigd om een presentatie te houden over de beroepsvereniging. Onze voorzitter, Yvonne Kleber, heeft hier verteld over de toegevoegde waarde van een lidmaatschap van BNS Crisp.
Delen via:

Ook lid worden?

BNS Crisp is dè Beroepsvereniging voor Nederlandse Stylisten, interieur en vastgoed.

kortingen op trainingen, beurzen en events

je portfolio op onze site

een uitgebreid netwerk van ruim 350 leden