1 juni 2017

Algemene Ledenvergadering - 1 juni

Op donderdag 1 juni vindt onze Algemene Ledenvergadering weer plaats van 13.30 tot 15.30 uur.
Het bestuur van BNS Crisp nodigt jullie hiervoor uit op Kasteel de Haar in Haarzuilens. 

De entree van de tuin en de kosten voor het parkeren zijn voor rekening van BNS Crisp. Na de ALV ontvang je een uitrijmunt.

Het is noodzakelijk je aan te melden voor de ALV. Je kunt dat doen via dit formulier.

In het ledendeel kun je het jaarverslag van 2016 en de volmacht downloaden.


Programma Algemene Ledenvergadering:

13.00 - 13.30 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 - 15.30 uur ALVAgenda Algemene Ledenvergadering 2017

 1. Opening door Yvonne Kleber (voorzitter)
 2. Notulen van de algemene ledenvergaderingen gehouden op 6 juni 2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Bestuursbeleid
 5. Uitleg concept meerjarenplan
  Bespreking meerjarenplan
  De ALV wordt gevraagd in te stemmen met het voorgelegde meerjarenplan.
 6. Financieel jaarverslag 2016 (zie toelichting)
  - Cijfers over 2016
  - Opdrachtverstrekking accountant over 2016
  - Goedkeuring begroting 2017
  - Kascommissie 2017
  - Contributie 2017
  Leden kunnen zich aanmelden voor de kascommissie bij claudia@bnscrisp.nl.
 7. Samenstelling bestuur BNS Crisp
  Het huidige bestuur bestaat uit:
  Yvonne Kleber (voorzitter)
  Marleen van Leest, aftredend (secretaris)
  Claudia Leertouwer (penningmeester)
  - Marleen van Leest is aftredend en stelt zich niet verkiesbaar.
  - Afscheid Marleen van Leest.
  - Voorstellen nieuwe kandidaat Willy van der Ende.
  - De ALV wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van Willy van
  der Ende als bestuurdslid in de rol van secretaris voor de periode van
  3 jaar.
 8. Rondvraag
  Vragen graag schriftelijk indienen vóór 18 mei a.s. bij marleen@bnscrisp.nl.
 9. Sluiting van de vergadering

Even voorstellen

Afgelopen maand hebben de gesprekken met de kandidaten voor de nieuwe secretaris plaatsgevonden. De verkiezingscommissie heeft uit vijf kandidaten een nieuw bestuurslid geselecteerd die we op 1 juni 2017 voordragen aan de leden waarna de ALV in kan stemmen met de benoeming als bestuurslid in de rol van secretaris om Marleen van Leest per 1 juni op te volgen.
Willy stelt zich bij deze graag alvast kort aan jullie voor:

"Ik ben Willy van der Ende en ik ben sinds 2016 lid van BNS Crisp. De toegevoegde waarde van een professionele en actieve beroepsvereniging vind ik groot.
Van oorsprong ligt mijn achtergrond in het communicatievak. Solliciteren op de functie secretaris betekende voor mij een stuk verbreding in een functie die gerelateerd is aan het onderwerp 'interieur'. Tijdens de ALV op 1 juni hoop ik dat jullie zullen instemmen met mijn voordracht zodat ik mij de komende drie jaar vol enthousiasme in kan zetten voor BNS Crisp."

Je kunt meer over Willy lezen en haar werk en profiel bekijken op haar site www.studio-context.nl.


Delen via:

Ook lid worden?

BNS Crisp is dé beroepsvereniging voor Nederlandse stylisten, interieur en vastgoed.

kortingen op trainingen, beurzen en events

je portfolio op onze site

een uitgebreid netwerk van ruim 350 leden